הרחבת מתכונת שירותי תיאום טיפול בשיקום פסיכיאטרי


תיאום טיפול הינו אחד השירותים במסגרת סל שיקום לאנשים עם מוגבלות נפשית שנקבעה להם זכאות. מטרת השירות לסייע למשתקם לבנות תכנית שיקומית אישית בהתאם לצרכיו, רצונותיו והעדפותיו, ולמען קידום מטרותיו האישיות והשתלבותו המיטבית בקהילה. במהלך 2019 מורחב השירות ויכלול בין השאר תיאום טיפול שוטף טרום ועדת שיקום בנוכחות ותיאום טיפול שוטף תיווכי טלפוני/דיגיטלי.

מערכת ממ“נ 28.03.19

תיאום טיפול הינו אחד השירותים שמוגדרים בחוק שיקום נכי נפש בקהילה
הגדרת השירות על פי חוק שיקום נכי נפש בקהילה  (סעיף 2 ז') :
"תחום תיאום טיפול- מינוי מתאם טיפול שיהיה אחראי ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים לנכה הנפש"

מטרת תיאום טיפול
מטרת השירות לסייע  למשתקם לבנות תכנית שיקומית אישית בהתאם לצרכיו, רצונותיו והעדפותיו, ולמען קידום מטרותיו האישיות והשתלבותו המיטבית בקהילה.

במהלך 2019 מורחב השירות ויכלול בין השאר :

1. תיאום טיפול שוטף טרום ועדת שיקום בנוכחות –
מטרת השירות לסייע למשתקם  לגבש בקשותיו לתכנית שיקום יחד עם מתאם הטיפול על מנת להביאם בפני וועדת השיקום. השירות באישור רכז השיקום משרד הבריאות לאחר עיון בטפסי המועמדות לסל שיקום שהוגשו למחוז.
השירות יינתן בהיקף של תיאום טיפול שוטף עד 12 שעות חודשיות ולא יותר משלושה חודשים .

2. תיאום טיפול שוטף תיווכי טלפוני/דיגיטלי –
תיאום טיפול שיינתן למשתקמים אשר אושרה להם תכנית שיקום ואשר ממתינים לשירות.
השירות כולל פגישת הכרות אחת ,שישה יעוצים טלפוניים, וקביעת פגישות הכרות עם שירות שיקומי על פי החלטות הוועדה ורצון המשתקם.
המשתקם יגיע לפגישות ההכרות עם השירותים השיקומיים באופן עצמאי. ידווח בהיקף של עד 5 שעות התערבות.
תיאום טיפול זה ינתן לכל היותר ל-2% מהיקף המשתקמים

הקצאת סוג תיאום טיפול תעשה על פי החלטת ועדת השיקום בלבד ובהתאם לצרכי המשתקם.

 

תיאום טיפול בתכניות שיקום בקהילה


לעיון במצגת המידע > 

 

 

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה