יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הפחתת קיצבת הנכות בזמן אישפוז פסיכיאטרי


אבי אלבום
תאריך:9/01/2019
תגיות:בריאות הנפש 
באיזה תנאים יכול הביטוח הלאומי להפחית מסכום קיצבת הנכות החודשית בזמן אישפוזו של מקבל הקיצבה?

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

שלום רב,
אחרי שמאושפזים מעל 90 יום (3 חודשים) בבית חולים פסיכיאטרי 80% מהקצבה מועברת לבית החולים/קופת החולים לפי דיווח בית החולים לביטוח לאומי. בסיום האשפוז חשוב לבדוק שבית החולים דיווח על סיום כדי שתשלום הקצבה יחזור למתכונת הרגילה.
מאז עדכון הקצבאות לפני כשנה ניתנת כחלק מהעדכון 470 ש"ח שאותה יקבל הנכה שמאושפז ישירות אליו, והיא לא תחולק עם המוסד שבו הוא מאושפז , כך שיתכן שינוי כלשהו באחוזי החלוקה.

זה מופיע בתקנות ביטוח לאומי תשמ"ד – 1984 באופן הבא (ההפניה בעזרת ארגון בזכות, לא נמצא באתר של ביטוח לאומי) :
תשלום לשוהה במוסד :
2. לשוהה במוסד ישולם חלק מהקיצבה שלה הוא זכאי בסכומים כדלקמן:
(2) אם הוא זכאי ....... לקיצבת נכות – בסכום השווה ל-20% מקיצבת יחיד מלאה.

תנאי לחלוקת קיצבה של שוהה במוסד תק' תשמ"ח-1988
8א. (א) קיצבה של שוהה במוסד תחולק לפי תקנות אלה אם הזכאי לקיצבה שהה במוסד 90 ימים, מהם 60 ימים רצופים, תוך תקופה של 12 חדשים שקדמו ליום שבו נתקבלו מהגוף הציבורי הפרטים האמורים בתקנה 9(א).

והתקנה במלואה בקישור (אתר נבו) :
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/039_115.htm#Seif8

תקנות אלו קיימות הרבה לפני הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש ולא ברור לנו למה הן לא עודכנו (בוטלו) אחרי שאשפוזים בבית חולים פסיכיאטרי הפכו להיות חלק מחוק הביטוח הרפואי הממלכתי בדומה לאשפוז בבתי חולים כלליים.
בזמן חופשות במהלך אשפוז מגיעים למתאשפז דמי חופשה. כדאי לברר.
נודה על התייחסות נוספת לסוגייה זו.

מערכת ממ"נ, 09.01.19 09:38
<a href="index2.php?id=2018&lang=HEB">מערכת ממ"נ</a>

למעלה