גמלת ילד נכה (הישנה)


אריה סעדה 23.09.11

גמלת ילד נכה (הישנה)

עבור לדף המעודכן (גמלת ילד נכה עברה שינוי משמעותי בתקנות בתאריך 14/2/2010).

 

מאת אריה סעדה עדכון: 23/09/2011
 

 

א. מהי גמלה בשל ילד נכה? | ב. מי זכאי לגמלה? ושיעורה? | ג. שיעור הגמלה למשפחה בה שני ילדים נכים ויותר | ד. תנאי הזכאות לגמלה לכל סוגי הזכאים | ה. נוהל הגשת התביעה לגמלה | ו. שלבי הטיפול בבקשה | ז. קנסות למוסרי מידע מטעה (לרמאים) | ח. תקופת התשלום | ט. ערעור לוועדת עררים על החלטת המוסד | י. הגשת תביעה חוזרת | יא. בקשה לדיון חדש לילד המקבל גמלה | יב. ערעור לבית הדין לעבודה

 

א. מהי גמלה בשל ילד נכה?

 1. גמלה בשל ילד נכה היא קצבה חודשית הניתנת להורים על ידי המוסד לביטוח לאומי, ועל פי חוק בטוח לאומי. החוק עצמו נותן סמכויות רחבות לשר הרווחה, לשר האוצר, ולוועדת העבודה והרווחה בכנסת ולכן מומלץ להפעיל עליהם לחץ ציבורי כדי לשנות דברים.
 2. המוסד לביטוח לאומי אינו קובע אחוזי נכות רפואית לילד לצורך קביעת שיעור הגמלה. שיעור הגמלה נקבע על פי מידת אי תפקודו של הילד, צרכיו ותלותו באחרים. וכל זאת מצוי בתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה).
 3. גמלת ילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים, ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי.
 4. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תבדק מעת לעת על ידי המוסד לביטוח לאומי (רצוי מאד גם על ידי ההורים).
 5. ילד העומד ביותר מתנאי זכאות אחד, יהיה זכאי לגמלה אחת בסכום הגבוה מבין הסכומים שהוא זכאי להם.
 6. יש לשים לב לסעיף המציין את סוגי המחלות והטיפולים המזכים בגמלה.
 7. חודשיים לפני גיל 18 יש להגיש תביעה לקצבת נכות ובמידת הצורך לקצבה לשירותים מיוחדים.
 8. זכאות לגמלה בשל ילד נכה חיונית להשמת הילד במעון שקומי.
 9. גמלה זאת תעניק לחלקכם הנחה בתשלומי טלפון.

ב. מי זכאי לגמלה? ושיעורה?

מקבל גמלה בשל ילד נכה שאושרה לו גמלה מרבית, בשיעור של 100% עד  120% גמלה מלאה (2,019 או 2,423 נכון לינואר 2010), יקבל תוספת לגמלה בשיעור של 17% מקצבת נכות מלאה ליחיד (343 ש"ח נכון לינואר 2010). ומקבל גמלה בשל ילד נכה עם שני ילדים נכים ויותר יקבל תוספת בשיעור 8.5% מקצבת יחיד מלאה. ילדים שאושרה לה גמלה בגלל היותם עם ליקוי מיוחד (תסמונת דאון) או זקוקים להשגחה מתמדת או תלויים במידה רבה (לא לחלוטין) בעזרת הזולת ברוב שעות היממה אינם זכאים לתוספת זו.

שיעור הגמלה
20% מקצבת יחיד מלאה הם 404 ש"ח;
30% מקצבת יחיד מלאה הם 606 ש"ח;
40% מקצבת יחיד מלאה הם 808 ש"ח;
60% מקצבת יחיד מלאה הם 1,211 ש"ח;
70% מקצבת יחיד מלאה הם 1,414 ש"ח;
100% מקצבת יחיד מלאה הם 2,019 ש"ח;
120% מקצבת יחיד מלאה הם 2,423 ש"ח


הגמלה ניתנת בשל:

 1. ילד מגיל 90 יום עד גיל 3 שנים עם עיכוב התפתחותי חמור הילד אינו מבצע את רוב הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו המצופים מילדים בני גילו.
  חשוב לדעת הגמלה ניתנת לילד שטרם מלאו לה 3 שנים ולכן יש לחדש את התביעה חודשיים לפני שימלאו לו 3 שנים.
  שיעור הגמלה לילד 60% מקצבת נכות מלאה ליחיד ולילד הנמצא בטיפול התפתחותי 100%.
 2. ילד מגיל 90 יום עד גיל 18 הזקוק להשגחה מתמדת קיים סיכון ברור ומיידי לחיי הילד ויש צורך בפעילות מתמדת (צורך בנוכחות קבועה של הזולת) של מי שמשגיח למניעת סיכון לו או לסובבים אותו.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, שאינו לומד - 30% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, הלומד או נמצא בטיפול התפתחותי - 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 70%.
 3. ילד מגיל 3 שנים עד 18 התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו הילד זקוק לעזרת בביצוע פעולות היומיום, הרבה יותר מן המצופה אצל בני גילו. פעולות היומיום הן : לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית ושליטה על הפרשות. כמו כן ייבדק הצורך בנוכחות קבועה של הזולת כתוצאה מליקוי של הילד, ממחלה, או מהבנה לקויה של הילד בדבר גורמי סיכון מיידי.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 3 עד גיל 18, שאינו לומד - 30% מקצבת נכות מלאה ליחיד. במידה והילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת שעור בגמלה יעמוד על 100%.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 3 עד גיל 14, הלומד או נמצא בטיפול התפתחותי - 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד. במידה והילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת שעור הגמלה יעמוד על 100%.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 14 עד גיל 18 הלומד - 70% מקצבת נכות מלאה ליחיד. במידה והילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת שעור הגמלה יעמוד על 120%.
 4. ילד מלידה עד גיל 18 עם ליקוי בשמיעה ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבל בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים ללא תיקון.
  שיעור הגמלה לילד מלידה עד גיל 18, שאינו לומד שעור הגמלה - 60% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  שיעור הגמלה לילד מלידה עד גיל 18, שלומד או נמצא בטיפול התפתחותי שעור הגמלה - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 5. ילד מגיל 90 יום עד גיל 18 עם ליקוי בראייה לילד חדות ראיה פחותה מ - 3/60 בכל אחת מהעיניים או שדה ראיה של פחות מ - 20 מעלות בכל אחת משתי העיניים, והכל עם תיקון.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 3, שאינו לומד שעור הגמלה - 60% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 3 שנים - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, שלומד או נמצא בטיפול התפתחותי - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
 6. ילד מגיל 90 ימים עד גיל 18 עם פסיכוזה, אוטיזם או דומיהם ראה במילון המונחים את ההגדרות. יש להתייעץ עם פסיכיאטר במידה והילד במצב פסיכיאטרי-התנהגותי דומה לפסיכוזה או לאוטיזם כדי לוודא עם הילד שלכם נופל בקטגוריה זאת.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, שאינו לומד שעור הגמלה - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, שלומד או נמצא בטיפול התפתחותי - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 120%.
 7. ילד מלידה עד גיל 18 עם תסמונת דאון במידה ויש אפשרות לתסמונת דאון כי הסימנים אינם ברורים, רצוי לבצע בדיקות גנטיות בכמה מקומות בגוף.
  שיעור הגמלה לילד מלידה עד גיל 18, שאינו לומד - 30% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  שיעור הגמלה לילד מלידה עד גיל 14, הלומד או נמצא בטיפול התפתחותי - 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 70%.
 8. ילד בן 90 ימים עד גיל 18 הזקוק לטיפול רפואי מיוחד להלן רשימת הילדים הזכאים בגין טיפולים רפואיים בשל מחלה כרונית קשה ותדירותם כפי שנקבעו בתקנות:
  1. ילד הזקוק אחת לחודש, לפחות לעירוי של אחד מאלה: דם, מוצרי דם, תחליפי דם, תכשירים נוגדי זיהום.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  2. ילד המקבל טיפול קבוע בדיאליזה או הזקוק באופן קבוע (פעמיים ביום לפחות) לצנתור שלפוחית השתן.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  3. ילד המקבל טיפול אימונוסופרסיבי קבוע יומיומי לאחר השתלת איבר או מוח עצמות, והכל לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד ההשתלה.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 18, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד.
  4. ילד הזקוק אחת לחודש לפחות לעירוי של תכשירים ציטוטיקסיים או המקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, והכל במשך כל תקופת הטיפול כאמור ובחצי השנה שאחריה, וכן בתקופה שבה סובל הילד ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה מטיפול כאמור.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.
  5. ילד הזקוק להזנה תוך ורידית או להזנה בזונדה טיפתית, או שכל האכלה נמשכת שעה אחת לפחות, והכל בשל ליקוי גופני חמור.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד- 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14- 120%.
  6. ילד המקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה או שקיימת טרכאוסטומיה.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.
  7. ילד הזקוק באופן קבוע, במשך חצי שנה לפחות לשלושה מבין אלה:
   1. טיפול באינהלציות או משאפים פעמיים ביום לפחות.
   2. טיפול יומיומי באנטיביוטיקה או בקרדיוטונים או במשתנים או בנוגדי פרכוסים או באימונוסופרסיה.
   3. פיזיותרפיה יומיומית, בשל ליקוי גופני, לפי הוראת רופא.
   4. מעקב במרפאת מומחים (תת-התמחות מתאימה למחלתו הכרונית של הילד), פעם אחת לפחות, בתקופה האמורה.
   5. אשפוז בבית חולים, בשל ליקוי גופני, למעט אשפוז בחדר מיון. לעניין "אשפוז" - אשפוז במשך 30 ימים לפחות בחצי שנה שקדמה להגשת התביעה ובכל חצי השנה שלאחריה.
   6. החלפת תחבושות וטיפול מקומי פעמיים ביום לפחות או שימוש בחליפת לחץ כאשר השטח הפגוע הוא חמישית משטח הגוף לפחות.
   7. השגחה מתמדת.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.
  8. ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פיזיותרפי או שיקומי אחר.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.
  9. ילד אשר על פי הוראת רופא, זקוק לבדיקות דם, שלא ניתן לבצען בבית בתכיפות של אחת לשבוע במשך חצי שנה לפחות.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.
  10. ילד אשר מנהל השירותים הרפואיים במוסד או רופא ילדים בכיר, שהמנהל האמור מינהו לעניין זה, קבע כי הוא זקוק לטיפול מיוחד, בשל מחלה תסמונת נדירות וקשות, במידה המטילה עומס כבד ביותר.
   שיעור הגמלה לילד מגיל 90 יום עד גיל 14, לומד ושאינו לומד - 100% מקצבת נכות מלאה ליחיד ומגיל 14 - 120%.

ג. שיעור הגמלה למשפחה בה שני ילדים נכים ויותר

 1. משפחה שבה שני ילדים או יותר שבעדם משתלמת גמלת ילד נכה, תשולם הגמלה בעד כל ילד בשיעור העולה בחמישים אחוזים על השיעור הקבוע לו הוא זכאי.
 2. היה למבוטח ילד אחד שבעדו משתלמת גמלת ילד נכה, תשולם הגמלה בשיעור העולה בחמישים אחוזים על השיעור הקבוע לו אם התקיים אחד מאלה:
  1. למבוטח ילד נכה נוסף שלא משתלמת בעדו גמלה לפי סימן זה, רק בשל כך שהוא מוחזק בתנאי פנימייה במוסד שבו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום או שהוא מוחזק בידי משפחה אומנת.
  2. למבוטח בן או בת נוספים שמלאו להם 18 שנים ואשר רק בשל גילם לא משתלמת בעדם גמלת ילד נכה (שולמה בעדו גמלה עד הגיעו לגיל 18).

ד. תנאי הזכאות לגמלה לכל סוגי הזכאים

 1. הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל, או ילדו של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל.
  ילד עולה חדש שעלה בלי הוריו - בתנאי שעלה עם אפוטרופוס או בן משפחה אחר שהוא אחד מאלה: אחיו או אחותו או סבו או סבתו או ילד של כל מאלה.
 2. הילד נמצא בישראל. ככלל הגמלה ניתנת בעד ילד הנמצא בישראל. למרות האמור, אם הילד נמצא בחו"ל, ניתן להמשיך לקבל בעדו את הגמלה לתקופה של 6 חודשים, אם בחודשיים (או יותר) שבסמוך ליציאתו לחו"ל היה זכאי לגמלה.
  אם היציאה לחו"ל היא לשם טיפול רפואי או משום שאחד מהורי הילד יצא בשליחות מטעם מעסיק ישראלי, רשאי המוסד, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם בעדו את הגמלה לתקופה של עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).
 3. הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד בתנאי פנימייה שנותנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום. מומלץ להורים, להודיע מיד למוסד לביטוח לאומי במקרה שהילד נכנס למוסד או למשפחה אומנת כדי למנוע הצטברות חובות. על פי התקנו חובת הדיוון היא תוך שלושה שבועות מהמעבר של הילד.
  למרות האמור לעיל, הורים הנושאים בכל הוצאות אחזקתו של ילדם במודם במוסד, יהיו זכאים לקבל בעדו גמלה. כמו כן, הורים הנמצאים עם ילד המאושפז בבית חולים לשם ריפוי או שיקום רפואי בשל ליקוי גופני, ונוטלים חלק בטיפול בילד אף הם זכאים לקבל בעדו גמלה.
 4. לא משולמות בשל הילד הטבות על פי ההסכם בדבר גמלת ניידות.
  אם הילד זכאי גם לגמלה לילד נכה וגם לגמלת ניידות, יש לבחור באחת משתי הגמלאות למעט המקרים הללו.
  1. נקבעו לילד שיעור של 80% מוגבלות בניידות או יותר, או שהוועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים והוא משתמש בו, או שהוועדה קבעה שבשל ליקוי ברגליו אינו מסוגל ללכת, אבל אינו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים. .
  2. במשפחה שבה שני ילדים או יותר המוגבלים בניידות, תשולם הגמלה בשל ילד נכה כך:
   1. אם שני הילדים מקבלים גמלת ניידות, תשולם גמלה לילד נכה רק בעד ילד אחד, אם אחד מהם זכאי לה.
   2. אם ילד אחד מקבל גמלת ניידות, תשולם הגמלה לילד נכה בעד שני הילדים, אם שניהם זכאים לה.
   3. אם שני ילדים במשפחה זכאים לגמלה לילד נכה וגמלת ניידות, יש לבחור בין שתי גמלאות לילד נכה וגמלת ניידות אחת ובין שתי גמלאות ניידות וגמלה אחת לילד נכה.

ה. נוהל הגשת התביעה לגמלה

התביעה לגמלה בעבור ילד נכה תוגש על ידי ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק אותו למעשה. התביעה לגמלה תוגש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של הילד על גבי טופס "תביעה לגמלת ילד נכה" שניתן לקבל בכל סניף של המוסד לביטוח לאומי. אל התביעה יש לצרף מסמכים אלה:

 1. תעודות רפואיות וסיכומי מחלה המעידים על מחלה, מועד תחילתה ומועד תחילת הטיפולים.
 2. אישור על "טיפול התפתחותי" ממנהל המכון בו מקבל הילד טיפול. אישור זה נדרש אם הילד אינו לומד ועוד לא מלאו לו 6 שנים, שכן לא כל הילדים זכאים לקבל תוספת לטיפול התפתחותי אם אינם לומדים עד גיל 6 שנים פרטים בתקנות או בסניפי המוסד.
 3. אישור מגן ילדים על ביקור בגן הילדים או אישור לימודים מבית הספר שהילד לומד בו.
 4. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת המאשרים שהתובע הוא בעל החשבון שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה.
 5. הצגה תעודת זיהוי של הורי הילד או תעודת זיהוי של האפוטרופוס או של מי שמחזיק את הילד למעשה.

ו. שלבי הטיפול בבקשה

 1. בדיקה רפואית של הילד.
 2. ביקור אחות בבית המשפחה כדי לבדוק את העומס המוטל על ההורים מבחינת הטיפול בילד, ואת מידת התלות של הילד בזולת בתפקודו היומיומי.
 3. זכותו של המוסד לבטוח לאומי לאפשר לוועדה הרפואית לקבל מידע עובדתי ברור, נכון ומדויק, נטול פניות או אינטרס. לצורך זה הוא רשאי להשתמש בחוקרים (בלשים) מתחזים ובצילומים ואין מדובר בעבירה על חוק העונשין וחוק הגנה על הפרטיות.
 4. לילדים עם ליקויים רפואיים ותפקודיים חמורים כמו מחלות שריר ניווניות או ילדים בעלי פיגור שכלי קשה עם תלות מוחלטת בעזרת הזולת או ילדים עם ליקוי ראייה מלא, תיקבע נכות צמיתה ללא זימונם אלא על סמך מסמכים רפואיים, עד עתה זומנו ילדים אלה לוועדות רפואיות אחת ל-3 עד 4 שנים.
 5. הוועדה הרפואית יכלה לקבוע נכות רפואית זמנית לילד ללא צורך בנוכחותו בוועדה, אלא על סמך מסמכים רפואיים שימסרו על ידי הורי הילד כמו לדוגמא: ילד החולה במחלה ממארת או ילדים שעברו השתלה או שמטופלים בדיאליזה.
 6. ילדים עם מחלות מסוימות אשר נקבעה להם נכות זמנית לשנה, תוארך להם תקופת הנכות לשנה נוספת בהסתמך על מסמכים ללא זימונם, במידה שניתן לקבל החלטה על פי אותם מסמכים.
 7. דיון פנימי בבקשה לצורך קביעת גובה הקצבה על סמך ממצאי הרופא והאחות, וללא השתתפות ההורים.
 8. מסירת החלטה בכתב לתובעים.
 9. החל מיום 1 בינואר 2010, לא יוזמן ילד נכה לוועדה רפואית יותר מ-3 פעמים עד הגיעו לגיל 18.

ז. קנסות למוסרי מידע מטעה (לרמאים)

המוסד לבטוח לאומי רשאי לדחות תביעה לגמלה, כולה או חלקה, או להפסיק את הגמלה, כולה או חלקה במידה וגילה כי התובע מסר לה ידיעה כוזבת, בין בעל פה ובין בכתב או מסמך מזויף.
במידה והתובע רימה, כאמור למעלה, והמוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו לגמלה, או הפסיק את תשלום הגמלה – אזי התובע לא יוכל להגיש תביעה חוזרת לגמלה זהה בעד תקופה של 90 ימים, מהיום שבו הודע לתובע הגמלה או מקבל הקצבה על החלטת המוסד, אלא אם כן שילם למוסד דמי טיפול בסך 400 ש"ח.
כמו כן, אם הגיש התובע, תביעה חוזרת, בטרם חלפה שנה מהחלטת המוסד - תופחת הגמלה המשתלמת בעד שלושת החדשים הראשונים שלאחר הגשת התביעה החוזרת, בשיעור של 25%.

ח. תקופת התשלום

גמלה בשל ילד נכה משולמת מהראשון לחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה או התביעה החוזרת אם על פי המסמכים הרפואיים שהוגשו נתקיימו התנאים המזכים בגמלה, עוד בטרם אובחן במפורש ובמדויק על ידי הגורמים המקצועיים. המועד ייקבע על ידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, והן הגורם המומך היחיד לכך.
אלה הכללים לתשלום למפרע:

 1. בשל ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור - ניתן לקבל גמלה למפרע לכל היותר בעד ששה חודשים שקדמו להגשת התביעה או התביעה החוזרת.
 2. בשל ילד התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה מתמדת, בשל ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, וכן בשל ילד עם ליקוי רפואי מיוחד שהוא אחד מאלה: תסמונת דאון; ירידה בשמיעה; ליקוי ראיה; אוטיזם או פסיכוזה ודומיהם - ניתן לקבל גמלה למפרע לכל היותר בעד 12 חודשים שקדמו להגשת התביעה או התביעה החוזרת.

ט. ערעור לוועדת עררים על החלטת המוסד

ניתן להגיש ערר מנומק בכתב לוועדת עררים לילד נכה באחד מהמקרים האלה:

 1. לא אושרה גמלה;
 2. אושרה גמלה חלקית;
 3. לא אושר תשלום למפרע בעד התקופה המרבית.

בערר על החלטת פקיד תביעות בענין גמלת ילד נכה רשאית ועדת העררים לילד נכה לאשר, לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות, בעניינים אלה:

 1. מידת התלות של הילד בעזרת הזולת;
 2. הליקוי המיוחד ממנו סובל הילד;
 3. הטיפול הרפואי המיוחד שהילד זקוק לו;
 4. התקופה שבה היה הילד ילד נכה;
 5. מידת הצורך של הילד בהשגחה מתמדת.

ערר מנומק בכתב יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי תוך 90 ימים מיום שנתקבלה הודעה על החלטה.
העורר והילד רשאים להיות מיוצגים בפני הוועדה גם על ידי רופא מומחה.
החלטת ועדת ערר היא סופית וניתן לערער עליה לבית הדין האזורי בלבד תוך 60 ימים מיום שנתקבלה ההחלטה.

בימ"ש לתביעות קטנות דחה תביעתו של אדם שייצג אחר אל מול המוסד לביטוח לאומי, לשכר טירחה. נקבע, כי בנסיבות דנן, בהן הסכם שכר הטרחה אינו חוקי, מכוח סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, שכן ייצוג בוועדת המוסד לבטוח לאומי הינה עיסוק אשר מיועד באופן ייחודי לעורכי דין, וזאת מכוח סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 1961, ההסכם אינו ניתן לאכיפה על-ידי בית המשפט ולפיכך התביעה נדחתה.

י. הגשת תביעה חוזרת

ניתן להגיש תביעה חוזרת בשל ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה, וזאת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה.
ניתן להגיש תביעה חוזרת גם אם לא חלפו 6 חודשים ממועד הדחייה, אם נתגלו או נוצרו עובדות שלא היו ידועות בעת מתן ההחלטה שלפיה נדחתה התביעה באחרונה, ויש בהן כדי להשפיע על קביעת הזכאות לקצבה או על שיעורה.

יא. בקשה לדיון חדש לילד המקבל גמלה

אם הוחמר מצבו של הילד ולדעת הוריו הוא זכאי להגדלת שיעור הגמלה, ניתן לבקש דיון מחודש בתביעה אם חלפו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת ובתנאי שיצורף לבקשה אישור רפואי על החמרה במצב הילד.
אם לדעת המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.

יב. תובענה לבית הדין לעבודה

תובענה לבית דין האזורי לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה מהסיבות הבאות:

 1. ההורה אינו מבוטח בביטוח הלאומי.
 2. הילד אינו בישראל.
 3. הילד מקבל הטבות על פי הסכם ניידות, וטרם הוחזרה הלוואה עומדת.
 4. הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת.

תובענה מנומק בכתב יש להגיש לבית הדין לעבודה שבאזור מגורי הילד ומשפחתו תוך 12 חודשים מיום שנתקבל מכתב ההחלטה.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום שני, 3 במאי 2010

 תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה