Kobi


 
הרשימה ריקה

קצת עלי

אחות של קובי מלכה בחור בן 41 פגוע נפש כבר 20 שנה

תחומי התעניינות

בריאות הנפשפעילות אחרונה באתר

Kobi

מה אני עושה על מנת שיקבל טיפול במידה והוא לא מודע למצבו וחא משתף פעולה.   המשך

Kobi 24/03/2018 |  2 תשובות


Kobi

למעלה