סקר מכון ברוקדייל בנושא "דפוסי השימוש של המתמודדים עם בעיות נפשיות קשות בשירותי בריאות הנפש"


הסקר מספק תמונת מצב בנוגע לשימוש שעשו נכי הנפש בשירותי ברה"נ בראשית יישומה של הרפורמה. שירותים אלה כוללים אשפוז פסיכיאטרי, שיקום פסיכיאטרי (סל שיקום) וטיפול נפשי בקהילה. נבחנו היקף השימוש בשירותים, דפוסי השימוש בהם וחווית המטופל – מנקודת המבט של הצרכנים עצמם.

מערכת ממ“נ 21.09.17

 

מכון ברוקדייל פרסם (אוגוסט 2017) סקר חדש בנושא "דפוסי השימוש של המתמודדים עם בעיות נפשיות קשות בשירותי בריאות הנפש: סקר צרכנים".
הסקר מספק תמונת מצב בנוגע לשימוש שעשו נכי הנפש בשירותי ברה"נ בראשית יישומה של הרפורמה. שירותים אלה 
כוללים אשפוז פסיכיאטרי, שיקום פסיכיאטרי (סל שיקום) וטיפול נפשי בקהילה. נבחנו היקף השימוש בשירותים, דפוסי 
השימוש בהם וחווית המטופל – מנקודת המבט של הצרכנים עצמם. בתוך כך, נבדקו גורמים שמקדמים או מעכבים את 
השימוש בשירותים, תוך אבחנה בין גורמים ברמת הפרט (כגון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, מצב רפואי וידע ואמונות 
בתחום ברה"נ) לבין גורמים ברמת המערכת (זמינות השירותים, נגישותם ותיאום טיפול).

לעיון בתמצית המחקר והדוח המלא >

 

הנתונים נאספו בסקר טלפוני שנערך בין דצמבר 2015 לאפריל 2016 בקרב 350 נכי נפש, שהם מדגם מייצג של אוכלוסיית היעד. הנתונים נותחו בקרב כלל נכי הנפש, וכן בנפרד – בקרב בעלי ליקוי נפשי בלבד ובקרב בעלי ריבוי ליקויים.

 
הממצאים ישמשו בסיס למחקר המשך, אשר יבחן את התמורות שחלו בצריכת שירותי ברה"נ בידי נכי הנפש לאחר 
הטמעת הרפורמה.

 

המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות, קרן וואהל למחקר אסטרטגי וקרן לזלו נ. טאובר. ממצאי המחקר הוצגו בפני הנהלת האגף לברה"נ במשרד הבריאות ובפורומים נוספים.


על בסיס ממצאי הסקר ניתן לסכם את כיווני הפעולה המוצעים לקביעת מדיניות בהנגשה פעילה של שירותי ברה"נ והממשקים ביניהם עבור אוכלוסיית היעד, כלומר:
 להביא לידיעתם של נכי הנפש את עיקרי החוקים, הזכויות והשירותים בברה"נ, בצורה פשוטה, בהירה ומוחשית, שתאפשר להם להשתמש במידע כדי לממש את זכאויותיהם.
 להגביר את פעולות היישוג )outreach )לשירותי השיקום הפסיכיאטרי, למשל באמצעות הכוונה
וליווי של נכי הנפש לוועדת סל שיקום, הן ממסגרות אשפוזיות והן ממסגרות אמבולטוריות, תוך כדי גישור על הפערים המבניים והמקצועיים בין מערך הטיפול הקליני לבין מערך השיקום הפסיכיאטרי.
 להתניע מנגנון תיאום אפקטיבי בין משרד הבריאות לבין משרד הרווחה שיספק מענים לנכי נפש בעלי ריבוי ליקויים, תוך התייחסות שווה לצרכים הקשורים במוגבלות הנפשית ובמוגבלות הפיזית.
 לאחר החלת הרפורמה הביטוחית קופות החולים אמורות לפעול כזרוע מתכללת ומתווכת בין הממשקים השונים בתחום ברה"נ. לפיכך, מומלץ למסד בתוך הקופות, הן ברמת הארגון והן ברמת ההון האנושי, תשתית שתבטיח את יישומו של תיאום הטיפול.

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה